LEADERSHIP

Vice President of Operations

IMG_7829xx.jpg

Elizabeth Perez-Lavin

President 

  • Grey LinkedIn Icon
IMG_7851x.jpg

Burt Whitenight

IMG_7895cd-e1547833267487.jpg

Jason Fike

Executive Vice President

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey LinkedIn Icon